Tình khúc của tôi

Unknown
(Mã số VVYT 17-072)Từ khi chập chững bước vào đời
Nụ cười thương mến nở vành môi
Gửi trao thân hữu, lòng ấm lại
Chút tình của Chúa, chút tình tôi.

Bao năm tôi sống ở trên đời
Chuyện tình nhân thế níu kéo tôi
Nhưng tim thôi thúc tôi ca tụng
Tình khúc Giêsu, chút tình tôi.

Mỗi bước tôi đi trên đường tối
Giêsu nguồn sáng vẫn chiếu soi
Dầu lũng âm u, lầy vũng tội
Giêsu tình mến đã cứu tôi.

Lòng trần hai mặt, máu trần sôi
Con phải làm sao? Chúa con ơi!
Bổ sức cho con nguồn ân sủng
Để đáp mến thương một đôi lời.

Giêsu tình khúc của tôi ơi
Tôi muốn tôi yêu hết mọi người
Tim Chúa tim tôi nên một khối
Yêu đi, yêu mãi chỉ yêu thôi.