Anh em con đó…

Quang X Nguyen

Bác sĩ Jim đang hỏi han một người vô gia cư trên đường phố (*)

Anh em con đó con không thương
Nói chi đến Chúa trên thiên đường
Linh thiêng thánh thiện cao vời vợi
Làm sao với tới để yêu thương.


Anh em con đó con không thương
Nói chi đến kẻ bên vệ đường
Không quen không biết không thân thuộc
Làm sao cúi xuống để yêu thương.

Anh em con đó con không thương
Nói chi đến kẻ con chán chường
Ghét cay ghét đắng ghét thậm tệ
Làm sao ôm lấy để yêu thương.

Anh em con đó con không thương
Nói chi đến kẻ lỡ lầm đường
Người khinh kẻ ghét bao tủi nhục
Làm sao thông cảm để yêu thương.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(*) Câu chuyện về bác sĩ Jim