Đêm Tình Yêu

vanthoconggiao.net
Mã s: 17-149

Tôi không theo đo. Tôi cũng chng tin vào thánh thn. Tôi chng đt quá nhiu nim tin vào ai c. Tôi ch tin tôi.
Nhưng tôi yêu em, mt người có đo.
Màn đêm trùi tri ánh trăng khuya. Tôi đoan chc rng mình chưa h tin vào nhng mu nhim ca tôn giáo. Tôi càng không d b thuyết phc bi nhng ý nim xa vi vi lý trí đòi thc chng ca mình. Dưới ánh trăng lõa l, tôi c gii thích xem ti sao li có nhiu người tin vào mt Đng to hóa ti vy. Tôi ch nghĩ đơn gin, là h mù quáng đến ng ngn. Nhưng còn biết bao bc vĩ nhân, nhng nhà bác hc kit xut tin theo, thì qu là tôi đang bế tc.
Ánh trăng như bong tróc tng mng xung mi ngn sóng đang gm g kia ri loang ra khp mt bin. Sóng ngom sâu vào nhng ghnh đá l r như mun nut chng chúng. Lòng tôi vng li nhng cung bc ca tình yêu.
– Anh yêu em ch?
– Em biết anh nghĩ gì mà
– Anh s tôn trng và gi gìn cho nhau ti ngày mình cưới ch?
– Tt nhiên ri.

Em nép vào tôi. Em hay nói v Chúa, v Kinh thánh, v nhng điu hết tht xa l vi tôi. Em tng tôi mt bc tượng nh, em bo đó là tượng Đc M Fatima, M s che ch cho tôi. Không v vp, tôi min cưỡng nhn ly. Tôi có mt suy nghĩ hơi ác ý mt chút lúc đó, đây ch là mt khi đá được chế tác, không có gì là thiêng liêng hay mu nhim gì c.Ti sao em li dành nhiu khong thi gian cu nguyn vi Chúa và Đc Maria? Ti sao em li thánh thin ti vy? Ti sao em luôn làm vic tt nhưng vn luôn nhn mình là người ti li mng giòn? Mi câu hi nho nh y khiến tôi nghĩ ngi.
 Làm thế nào đ tin vào mt Đng mà tôi không th nhìn thy? Tôi đã tng đc Cu ước, c Tân ước na, nhưng qu là khó hiu. Nhng gì tôi biết v Chúa, ch yếu là t em, mt người ngoan đo.
– B m em không mun con gái ly chng ngoi đo đâu anh!
– Ti sao h em?
– Chúng em phi tuân gi l lut ca Giáo hi. Khi đã lp gia đình, thì không được ly hôn. Ngoi tình và đi bước na khi c hai còn sng là điu b cm. Mi chun mc đu khá nghiêm ngt. B m em lo ly người ngoi đo s không gi được.
– Em không tin anh sao?
– Em tin anh, em yêu anh, và luôn gi s tôn trng nơi anh
– Nếu ta ly nhau thì s gp nhng khó khăn gì đây?
– Anh s được hc đo, hc giáo lý, khi đ thi gian và điu kin thì s cưới.
– Ti sao li ép buc như vy h em?
– Em nghĩ rng, mi cha m đu mun dành nhng gì tt nht cho con cái. Nếu theo đo là không tt, em tin là b m s không cho em theo. Em yêu anh, nên em cũng mun dành nhng gì tt đp nht cho anh.
Nhng mu đi thoi ngn ngi y, mc dù tôi không hiu gì nhiu v đo, nhưng qu tht có khiến tôi tò mò.
Tôi nhìn xung mt nước, lòng dnh lên mênh mang.
Em k vi tôi v mt người bn Tin lành. Cô y nói vi em rng, giáo dân Công giáo nhìn chung rt lười đc Kinh thánh, và nhiu khi chng dám tuyên xưng đc tin ca mình vi nhng người ngoi đo. Ch mt vic đơn gin là làm du thánh trước ba ăn khi có nhng người không cùng đo, mà nhiu người cũng không dám. Đôi mt em thoáng u n bun khi chia s nhng điu y.
Tiếng gió thi ro ro bên tai. Tôi rùng mình khi nhìn mãi ra mt bin phía chân tri thăm thm. Chúng như có c triu triu mnh trăng v vn trong sóng nước, chng chng lp lp nhng vin sóng oàm op vào b. Tôi lãng đãng nghĩ v thế gii tâm linh, v cõi vô hình, v nhng điu mà dường như lý trí tôi không th có mt li gii thích đích đáng ni. Tôi thy thi đim này cuc đi mình như mt ht bi dp dính nơi lá cây và chng có quyn quyết đnh mình s đi đâu, s li bao lâu nơi chiếc lá. Dường như có mt điu gì đó nơi cõi vô hình c ám nh mãi tôi. Tôi rút bc tượng Đc M Fatima ra. Mt cm giác bình an choán ly tâm hn tôi.
Tôi nh li cnh đp phá nhà th, cnh chém giết nhng người Công giáo, cnh nhng con người bé mn y b kỳ th thông qua nhng hình nh, nhng bài viết, nhng video mà tôi xem được. H cu nguyn chân thành khi b vu khng và lăng nhc, h đoàn kết nhau lên tiếng khi thy nhng cnh bt công, h dành nhng khon tin nho nh đ giúp đ nhng vùng chu thiên tai và nhng hoàn cnh khó khăn. Nhưng tôi cũng thy không ít nhng gương mù, gương xu trong s h. Tôi thy có nhng người chng bao gi đến nhà th, tôi thy có người hàng chc năm không đi xưng ti, tôi thy có c nhng người Công giáo sng th, tôi thy có c người trong s h đi phá thai, tôi thy có c người trm cp. Nhng suy nghĩ y c xon vn li trong tâm trí tôi.
Tôi p bc tượng Đc M Fatima vào lòng. Đc Maria được tôn kính v trí đc bit trong Giáo hi Công giáo, có l gi là bit kính như cách gi đâu đó mà tôi tng đc được. Đi vi em cũng vy, em luôn cu nguyn vi Đc M và Chúa vào mi ti, thú thc là tôi chng hiu em mi khi như vy. Bt đèn đin thoi lên, tôi đc li nhng dòng ch nn nót trong cun s nh:
“ Ngày 29- 10 năm…: Chúa là con súc vt- Hãy tha th và cu nguyn cho h.
20-7 năm…: Chúa vn sng khi được tháo xác xung- Hãy tha th và gii thích vào ngày mai.
09- 07 năm…: Maria có con mà không phi ca chng- Hãy tha th, gii thích và cu nguyn cho h.
02- 04 năm…: Chúa là thng điên, luôn làm nhiu lon cho xã hi t lúc sng cho ti bây gi…: Hãy tha th và cu nguyn cho h.
08- 05 năm…: Chúa là k bt hiếu, luôn lng tránh gp m khi trưởng thành: Hãy tha th và cu nguyn cho h.
….”
Vy là tôi ch còn cun s tay nh và bc tượng này ca em làm k vt. Em ghi rt nhiu li l mà em cm thy b xúc phm vào cun s y. Sau mi li xúc phm, em đu cn thn ghi li nhiu nht ch tha th và cu nguyn.

 Nhm mt li, tôi cm thy đc tin mnh m nơi em cho đến phút cui cùng. Chính ch vùng bin này, em đã mãi ra đi khi c cu ly mt cô bé b đui nước. Tiếng ràn rt ca gió ph lên nhng ngn cây phía sau hòa cùng tiếng sóng ào ào phía trước. Tôi ôm cht ly bc tượng Đc M Fatima hơn na. Tôi c ngi ngm bin nơi đây và nhung nh v em, tôi biết, s đến lúc tôi phi v.