Mẹ Têrêsa Calcutta – con người nhỏ bé

Văn thơ Công giáo
Mã số: VVYT 16-003
Gioan B. Vũ Toàn Năng, 1968
(Giải khích lê VVYT 2016)
Một con đường nên thánh
Gập ghềnh với chông gai
Mẹ khẩn thiết van nài
Chịu đau thương với Chúa.
Trên vai không tiền của
Đôi tay trắng vào đời
Trái tim như biển khơi
Xót thương người lỡ bước.

Bỏ quê hương đất nước
Đi theo Chúa trọn đời
Đi đến khắp nơi nơi
Tìm đến người đói rách.
Mẹ là người lữ khách
Chúa sai tới mọi miền
Tình yêu lớn vô biên
Cưu mang người cơ nhỡ.
Xót thương người ghẻ lở
Yêu mến kẻ đui mù
Thăm viếng chốn lao tù
Tìm đến người đói khát.
Cưu mang người hoạn nạn
Săn sóc kẻ bần cùng
Thương người phút lâm chung
Đưa gần về cùng Chúa.
Vinh quang Người chiếu tỏa
Trên đời sống mỗi ngày
Khát sự thật công bằng
Người đói cơm, đói bánh.
Mẹ noi gương Chí Thánh
Gieo công lý hòa bình
Thương xót kẻ cùng đinh
Bị bỏ rơi, ruồng bỏ.
Một trái tim nho nhỏ
Yêu thương vô bến bờ
Đời Mẹ như bài thơ
Diễn tả tình thương Chúa.
Bừng sáng lên ngọn lửa
Nơi tăm tối u sầu
Một đời sống nguyện cầu
Say mê đầy yêu mến!
Mẹ luôn luôn kết hiệp
Trong tình Chúa mỗi giờ
Trao ban đến muôn nơi
Muôn Hồng Ân Thiên Chúa.
Ý Cha từ muôn thuở
“Con nên thánh mỗi ngày”
Và mãi mãi từ đây
Như lòng Người mong ước!
02/09/2016