Tình nghĩa vợ chồng

Unknown


Mã số: VVYT 17-087Tình anh, em vẫn một lòng,

Giữa trọn hôn ước vợ chồng đấy thôi.

Đường dài vui sướng, sầu rơi,

Tình yêu đoan hứa trọn đời không phai.

Lời kinh khuya sớm đẹp hoài,

Nguyện xin ơn Chúa trải đầy ơn trên.

Trăm năm hạnh phúc vững bền,

Thuận chồng thuận vợ dệt nên mái nhà.

Tình em tươi thắm màu hoa,

Tình anh đẹp mãi câu ca trong ngần.