Một tình yêu tuyệt vời - Thánh Maximilian M. Kolbe

Quang X Nguyen


Tình nào cao qúy nhất đời
Ban trao mạng sống cứu người hy sinh
Như xưa Chúa hiến thân mình
Cứu nhân độ thế chứng minh Ngôi Lời

Maxilian Kolbe
Tấm gương cao quý tuyệt vời! dường bao
Linh mục tuyệt hảo năm nào
Hy sinh mạng sống xin vào chết thay
Cho người trung sỹ nơi này *
Trại giam Auschwitz dưới tay cai tù
Tấm gương sáng mãi thiên thu
Bước chân theo Đấng Giêsu nhân lành.


Ngài là linh mục nổi danh
Thông minh nhân đức rõ rành đã lâu
Công trình thành phố tươi mầu **
“Đạo Binh Đức Mẹ” nguyện cầu bình an

Chiến tranh đã qúa điêu tàn
Xin mẹ phù giúp thế gian trở về
Lòng người chai đá u mê
Sống trong tàn ác tứ bề dối gian.

Ngài không một chút oán than
Trong hầm bỏ đói hân hoan hát mừng
Sau hai tuần lễ tưng bừng
Cai tù vào chích thuốc ngừng nhịp tim.

Bấy giờ tiếng hát mới im
Hồn ngài thanh thản trong tim Cha lành
Danh thơm thơm mãi trời xanh
Hôm nay kính nhớ thánh danh Kolbe.

Trầm Hương Thơ 14.08.2013Sơ lược tiểu sử

Thánh Maximilian Maria Kolbe , sinh ngày 08. 01.1894. Chết 14. 08.1941.

“Là một linh mục.” Không cần xưng danh tính cũng không cần nêu công trạng.

* Cha Kolbe xin được thế chỗ cho Trung Sĩ Francis Gajowniczek, trong trại tù Auchwitz ngày 31.07.1941 Thế chiến II.

Trong “hầm tử thần” tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần mòn trong tăm tối. Nhưng thay vì tiếng rên xiết, người ta nghe các tù nhân hát thánh ca. Vào áp ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15 tháng Tám) chỉ còn bốn tù nhân sống sót. Tên cai tù chấm dứt cuộc đời Cha Kolbe bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt cũng như bao người khác.

Vào ngày 10 tháng 10 năm 1982 ĐGH. Gioan Phaolô II tôn phong ngài lên bậc hiển thánh và ngài tuyên bố: Thánh Maxilian Maria Kolbe là bảo trợ của người nghiện ma túy, tù nhân chính trị, gia đình, nhà báo, các tù nhân, và các phong trào phò sự sống.

** Ngài sáng lập tổ chức Ðạo Binh của Ðức Vô Nhiễm mà mục đích là chống lại sự dữ qua đời sống tốt lành, siêng năng cầu nguyện, làm việc và chịu đau khổ. Ngài phát hành tờ Hiệp Sĩ của Ðức Vô Nhiễm, được đặt dưới sự phù hộ của Ðức Maria để rao giảng Phúc Âm cho mọi dân tộc. Ðể thực hiện công việc ấn loát, ngài thành lập “Thành Phố của Ðức Vô Nhiễm” – Niepolalanow — mà trong đó có đến 700 tu sĩ Phanxicô làm việc. Sau này, ngài thành lập một thành phố khác ở Nagasaki, Nhật Bản. Cả tổ chức Ðạo Binh và tờ nguyệt san có đến 1 triệu hội viên cũng như độc giả. Tình yêu Thiên Chúa của ngài được thể hiện hằng ngày qua sự sùng kính Ðức Maria.

Cái chết của Cha Kolbe không phải là một hành động anh hùng bất chợt, bốc đồng vào giây phút cuối. Cả cuộc đời ngài đã chuẩn bị cho giây phút đó. Sự thánh thiện của ngài được thể hiện qua niềm khát khao muốn hoán cải cả thế giới mà động lực là tình yêu của ngài dành cho Ðức Mẹ Vô Nhiễm.

THT.