Vì quá thương con

Unknown


Mã số: VVYT 17-092Đêm khuya thanh vắng lặng im cõi trời

Nhìn lên thánh giá Chúa chịu đớn đau 

Thân trần trụi treo lơ lửng chua xót

Sao lại như vậy? Vì quá thương con.Chúa nhân lành thương con vô bờ bến

Bỏ trời cao sinh xuống mang kiếp người

Để chung thân phận giòn mỏng, yếu đuối

Sao lại như vậy? Vì quá thương con.Nơi Nhà Tạm ánh đèn treo leo lét

Chúa chờ đợi con từng phút, từng giờ

Chỉ để con đến say ân tình Chúa

Sao lại như vậy? Vì quá thương con.Chúa yêu con để rồi tự hạ mình

Ngự trị trong tấm bánh nhỏ, đơn sơ

Hằng mong con chạy tới hiệp cùng Chúa

Sao lại như vậy? Vì quá thương con.