Tôi cúi mình nhận tội

Unknown

Không thiếu bánh, thiếu cơm, thiếu nước
Mà kẻ đói khát còn nhan nhãn nơi nơi
Chỗ thừa mứa xa hoa chuyện hư đời
Chỗ thiếu trước hụt sau, ngáp nghèo, ngáp khổ

Đến bao giờ tháp tham lam sụp đổ
Để trái tim còn chỗ cho từ tâm
Biết sẻ chia cuộc sống cõi dương trần
Cho nhân ái bừng lên ngời chân lý

Đến bao giờ tiêu tan cơn ích kỷ
Để cuộc đời nên tuyệt mỹ cùng nhau
Có với nhau lúc thịnh vượng, lúc cơ cầu
Lòng thương xót liền đôi tay ánh mắt

Đến bao giờ không còn ai bẽ mặt
Dưới chân người cùng thân phận bụi tro
Vui người nhận, càng hạnh phúc người cho
Cả thế giới thơm tho tình nhân loại

Cảm ơn em đã không ngần chẳng ngại
Phần ăn của mình, tự nguyện trao dâng
Cho vạn người đang cần một bữa ăn
Cử chỉ ấy làm động lòng Thiên Chúa

Bài học từ em, còn lưu muôn thủa
Như gương soi đức ái đẹp rạng ngời
Tôi cúi mình nhận tội lỗi về tôi
Nếu hôm nay có người đang chết đói

M. Sao Khuê