Về Qui Nhơn -- thơ của Suối Ngàn

Quang X Nguyen

Nắng Qui Nhơn ấm áp đầy nỗi nhớ
Sóng chiều hôm vẫn dào dạt trong lòng
Biển Qui Hòa còn mãi mãi sạch trong
Bên Ghềnh Ráng hương trầm dâng nghi ngút.

Mộ phần ghi tên anh Nguyễn Trọng Trí
Bổn mạng anh Phê-rô Phan-xi-cô
Hàn Mặc Tử danh thi nhân muôn đời
Đêm trăng tà vẫn soi về dốc đá.


Về Qui Nhơn những con người muôn ngả
Bước hành trình trên Nước Việt yêu thương
Đến nơi đây từ muôn vạn nẻo đường
Chung tấm lòng trong nhà Cha yêu dấu.

Thuyền lênh đênh tìm bến bờ neo đậu
Qua sóng đời đưa rước khách sang sông,
Bút chưa yên! Mực lấp lánh từng giòng!
Tìm Nước Trời qua lời thơ nét chữ.

Lấy Đạo Chúa soi hành trình lữ thứ
Dùng tin yêu can đảm bước trên đường
Gương chính nhân đầy khiêm hạ, khiêm nhường
Đến muôn đời mãi lưu danh hiển hách!

Bước thăng trầm băng qua miền đất lạnh
Vượt thác ghềnh qua thung lũng gian nan
Gò Bồi, Gò Thị tiếng mãi còn vang
Nước Mặn, Làng Sông lưu truyền sử sách!

04/09/2017
Suối Ngàn