Chùm thơ Mân Côi - Trầm Thiên Thu

Unknown
HẠT KINH

Đây là chuỗi hạt Mân Côi
Siêng năng cầu nguyện, cuộc đời bình an
Kính Mừng – từng hạt miên man
Tươi màu Đức Mẹ, đẹp phần Thánh Kinh
Nhịp nhàng giai điệu ân tình
Vui, Thương, Mừng, Sáng – lung linh sớm chiều
Mân Côi từng đóa tươi màu
Hòa âm tình khúc ngọt ngào, du dương
Miên man tình Chúa xót thương
Cho con khuya sớm an lòng sống vui


HẠT VUI 

Con thầm lần những Hạt Vui
Kính mừng Đức Mẹ nhận lời truyền tin
Ngôi Hai mặc lấy xác phàm
Cứu nhân độ thế, hồng ân cao vời
Ngôi Hai xuống thế làm người
Chia ngọt sẻ bùi với kiếp phàm nhân
Tạ ơn Thiên Chúa vô ngần
Cảm ơn Đức Mẹ góp phần đồng công
Chúng nhân dẫu chỉ là không
Bỗng được giải án tuyên công diệu kỳ
Nên con của Chúa từ bi
Hạt Vui sáng tỏa vân vi kiếp người
Xin cho con biết vâng lời
Khiêm nhường, nhịn nhục suốt đời vì yêu


HẠT THƯƠNG

Con thầm lần những Hạt Thương
Thông phần với Chúa vô cùng khổ đau
Vì lòng thương xót dạt dào
Nên Ngài chịu chết tiêu điều thay con
Xin cho con biết dấn thân
Thập hình vui vác, chết phần tội riêng
Xin ban thêm những ơn thiêng
Giúp con sống trọn hết đường trần gian
Hy sinh, nhịn nhục, dịu hiền
Yêu người, mến Chúa thành tâm suốt đời


HẠT MỪNG

Con thầm lần những Hạt Mừng
Hân hoan rộn rã trong lòng phục sinh
Chan hòa ơn Chúa Thánh Linh
Cầu xin con được chết lành nay mai
Dẫu đời con đã lạc sai
Xin Chúa thương hoài và thứ tha luôn
Để con cũng được bay lên

Theo chân Thánh Mẫu hưởng phần trường sinh


HẠT SÁNG

Đây những Hạt Sáng con lần
Miệt mài theo Chúa bước chân vào đời
Loan Tin Mừng, báo Nước Trời
Ngước nhìn lên Chúa sáng ngời Tabor
Say mê Thánh Thể Giêsu
Lương Thần dưỡng sức vượt qua đường trần
Mong luôn sống xứng phận con
Trọn đời tín thác, ăn năn tội đời
Luật Ngài xin giữ rạch ròi
Để đời con được sáng ngời tin yêuTrầm Thiên Thu