Chùm thơ về các thiên thần bản mệnh

Quang X Nguyen


THIÊN SỨ BẢN MỆNH


Hai tháng mười hằng năm
Giáo hội mời cử hành
Nhớ thiên sứ bản mệnh
Trên trời họ chiêm ngưỡng

Nhan thánh Cha ngự trị
Dưới thế họ giám hộ
Trong từng người chúng ta
Thiên sứ đi bước trước

Soi dẫn đường trần gian
Cho ngươi khỏi lạc đường
Gìn giữ phúc bình an
Đón nhận điều trái khuấy

Không càm ràm trách than
Nên như của lễ lòng
Hiệp với hy tế Con

Dâng Cha lành trên trời
Mong Ngài thương cứu độ
Thần hộ thủ còn giúp
Chỉ lối về nhà Trời

Nơi Đức Chúa dọn sẵn
Nhạy bén hỏi ý Ngài
Hãy ý tứ vâng nghe
Làm điều Đức Chúa muốn

Thiên sứ ở cùng ngươi
Chống trả với ba thù
Hãy nên như trẻ nhỏ
Để dành được Nước Trời

Tự hạ không vinh vang
Nhớ Thiên Sứ bản mệnh
Ai ơi đừng lãng quên.

AA


THIÊN THẦN BẢN MỆNH


Cuộc đời lắm lúc chông gai
Đời tu được Chúa an bài mọi nơi
Thiên thần Bản Mệnh ai ơi!
Có ngài nhịp bước đường đời bình an

Dẫu cho muôn vạn gian nan
Ngài đi bên cạnh lo toan sá gì
Có Ngài chỉ hướng ta đi
Dù khi vấp ngã, dù khi an lòng

Sống trong hoan lạc cậy trông
Tin rằng Chúa đổ phúc hồng tình yêu
Giêsu, Chúa thật mĩ miều
Thương ban Thần sứ sớm chiều chăm lo
Đoàn con vui hưởng tự do
Bên ngài con hết âu lo – an bình.


Hoa Cỏ Dại