Chùm thơ về chuỗi Mai Côi của Trầm Thiên Thu

Quang X Nguyen


ĐẸP MÙA MAI CÔI


Kính mừng Đức Mẹ Mai Côi
Xin thương nâng đỡ bước đời phàm nhân
Biết luôn sám hối ăn năn
Không ngừng cầu nguyện chuyên chăm đêm ngày
Mẹ ơi, xin giải thoát ngay
Chở che Nước Việt khỏi tay bạo quyền
Cho dân lành sống bình an
Một niềm thờ Chúa, đức tin vững vàng
Lời Mẹ khuyên, biết mau vâng
Sớm khuya thực hiện trọn lòng con ngoan
“Kính Mừng” – điệp khúc râm ran
Nở tươi những đóa mến tin diệu kỳ
Ở gia đình, ở nhà thờ
Nơi nào cũng đẹp suốt Mùa Mai Côi

TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Mười – 2017

GIỌT MAI CÔI


Mai Côi thắm sắc tươi hồng
Kinh Thánh kết vòng Vui, Sáng, Mừng, Thương
Trăm năm gió bụi dọc đường
Trần gian bao thuở trót vương lỗi lầm
Mai Côi từng giọt buông trầm
Hòa vào Biển Mẹ âm thầm tin yêu
Sớm chiều áo Mẹ bám theo
Đêm ngày mải miết cố leo lên Trời
Lên theo từng hạt Mai Côi
Leo suốt cuộc đời, xin Mẹ đỡ nâng!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 27-9-2017

KẾT CHUỖI ĐỜI


Cuộc đời là Chuỗi Mai Côi
Vui, Thương, Mừng, Sáng không ngơi sớm chiều
Khi buồn trầm, lúc vui reo
Xin xâu kết lại bao điều đời con
Làm nên từng chuỗi vui buồn
Theo ngày tháng hóa chuỗi vòng dâng lên
Chuỗi con – những hạt mọn hèn
Sắc không đẹp, có khi đen ố màu
Thất tình vẫn cứ xôn xao (*)
Nên đời con cũng lao đao tháng ngày
Vị đời lúc ngọt, lúc cay
Con xin kết trọn vòng xoay cuộc đời
Nguyện xin Đức Mẹ Mai Côi
Giúp con nối trọn vẹn lời Thánh Kinh

TRẦM THIÊN THU
Chào mừng Mùa Mai Côi – 2017
(*) Bảy cảm xúc của con người: Hỉ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục.Nguồn:
https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/ep-mua-mai-coi.html
https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/giot-mai-coi.html
https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/ket-chuoi-oi.html