Được no thỏa lòng

Unknown
"Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông." (Mt 14, 19b)

Gio-an bị chặt đầu rồi
Giê-su trong dạ bồi hồi, xuyến xao.
Tìm nơi hoang vắng, thanh tao
Bỗng nghe có tiếng ồn ào chung quanh.

Thì ra dân chúng các thành
Rủ nhau tìm đến...đồng thanh chào Thầy.
Nhìn thấy đám đông như vầy
Chạnh lòng thương - Chúa chữa ngay bệnh tình.

Chiều về, gió nhẹ rung rinh
Môn đồ nhìn Chúa thưa trình trước sau
Dân chúng cả ngày dãi dầu
Chắc họ đói lắm,làm sao no lòng ?

Chúa rằng: việc của các anh
Chỉ còn năm bánh, cá dành hai con.
Bấy nhiêu sao đủ cho dân...
Đem lại đây,
chớ ngại ngần,
khó chi !

Mọi người ngồi xuống cỏ đi
Chúa cầm bánh cá, thầm thì xin Cha:
Dâng lời chúc tụng, bẻ ra
Trao cho môn đệ, cùng là chư dân.
Ai nấy đầy đủ khẩu phần
Số người ăn khoảng năm ngàn đàn ông.

Kính lạy Thiên Chúa chí công
Xin cho con được no lòng, thảnh thơi.

Đỗ Văn