Chùm thơ về đề tài tham dự thánh lễ của Dzuy sơn Tuyền và Lm Phạm Quang Long

Quang X Nguyen

ĐỂ QUÊN MỘT THỜI


Ngày xưa đi lễ áo dài
Ngày nay đi lễ để hai vai trần.
Ngày xưa đi lễ chuyên cần
Nay thì mỗi tháng một lần ghé chơi.
Xưa năng lần chuỗi Mân côi,
Ngày nay tràng chuỗi để rơi bên thềm.
Cho em một chút bình yên
Em đọc lời nguyện để quên thuở nào.


Lm Phạm Quang Long

CHÚA SẼ BUỒN


Chúa sẽ buồn, Chủ Nhật con đi lễ.
Khoe áo quần, hay sợ tiếng chê khen
Vì ai đó,hay chỉ vì thói quen.
Khi ra về, trắng tay hoàn tay trắng.

Chúa sẽ buồn, Chủ Nhật con sốt sắng
Nói về Người như với cả trái tim
Như Người đã Sống hoài suốt ngày đêm
Nhưng ra về với trái tim khô chết.

Chúa sẽ buồn, biết bao giờ cho hết
Con đi lễ, mà lòng để đâu đâu.
Nào bán buôn ,nào nghĩ cách làm giàu
Khi ra về, như chưa từng đi lễ.

Chúa sẽ buồn ,trên Thập Tự hy tế
Ngày Chủ Nhật con đi lễ dâng lên
Lòng sám hối và điệp khúc niềm tin
Nhưng ra về với tâm hồn trống rỗng.

Con đi lễ như đi xem chiếu bóng
Làm Chúa buồn vì con sống vô tâm
Làm Chúa buồn vì con chẳng thật lòng
Tìm đến Chúa với tâm tình con thảo…

Dzuy sơn Tuyền