Một mảng chiều – Xuân Ly Băng

Văn thơ Công giáo
Mẹ cho con một mảng chiều
Có mây giăng tím chở nhiều nhớ nhung
Có đàn sáo lượn bên sông
Lưng trâu có chú mục đồng thổi tiêu
Hoàng hôn lá rụng thật nhiều
Khói lam tỏa nhạt xóm nghèo bơ vơ

Mẹ cho con một trời thơ
Trong chuông nhật một nhà thờ xa xa.
(Trích, Có một vườn thơ đạo, tập 2, trang 178)