Trong tiếng chuông- Xuân Ly Băng

Văn thơ Công giáo
Lặng nghe chuông đổ mỗi chiều
Lá vàng tuôn rụng hắt hiu vườn nhà
Tiếng chuông trong gió ngân nga
Âm thanh rút ngắn đời ta dần dần

Rồi đây chuông vẫn còn ngân
Thân em khuất dạng khỏi sân khấu đời
Tìm về với Chúa em ơi!
(Trích Có một vườn thơ đạo, tập 2, trang 181)