Chú la hạnh phúc

Quang X Nguyen

CHÚ LA HẠNH PHÚC


Con ước là con La của Chúa
Cõng Ngài đi đến khắp muôn nơi.
Galile gập ghènh sỏi đá
Giudea vượt dốc leo đồi.

Con ước là con La của Chúa
Chở Người về đất Tổ quê Cha
Theo lệnh truyền quân vương trần thế
Ngày kiểm kê dân số quê nhà.

Con ước là con la chở Mẹ
Mang Me đi trong lúc ngặt nghèo
Sắp đến giờ khai hoa mãn nguyệt
Rong ruổi đường xa lúc đêm về.

Con ước là thân la năm đó
Quỳ sát bên máng cỏ dâng hơi
Cùng sưởi ấm Vua Trời Giáng Thế
Hang Belem giá lạnh tuyết rơi!


Con ước là con la mang Chúa
Cùng Thánh Gia lánh nạn đường xa
Thoát khoi tay quân vương trần thế
Quyết diệt trừ chẳng chút xót xa,

Con ước là con la mang Chúa
Từ Ai Cập về chốn quê nhà
Khi tình hình không còn đe dọa
Nhìn lại nơi tỗ ấm Thánh Gia.

Con ước là con la tận tụy
Chở Chúa đi dự lễ Đền Thờ
Ngày Sabat Kính Thờ Đức Chúa
Dạy Thánh Kinh giới chức Đền Thờ.

Con uóc là con la kiên nhẫn
Cùng với Ngài rong ruổi đường xa
Loan báo Tin Mừng Ơn Cứu Độ
Để thi hành Thánh ý Chúa Cha.

Hạnh phúc thay, con la trung tín
Suốt một đời tận tụy hy sinh
Được sát kề Vua Trời Giáng Thế
Trọn một đời phục vụ, ƯỚC AO.....

J.Lương Chuyên