Chúa ngự đến

Quang X Nguyen


Chúa ngự đến giữa đông buốt giá
Nơi máng cỏ hang lừa đơn sơ
Mang thân nghèo vì thương nhân thế
Đem an vui đến cho mọi người


Chúa ngự đến, Người thương cứu độ
Trần gian hỡi, hãy cùng hoan ca
Triều thần hỡi, hãy cùng chúc tụng
Nay con Chúa giáng sinh làm người

Chúa ngự đến hào quang rực sáng
Ngài chiếu rọi khắp cùng muôn phương
Đưa con thơ về bên cha Thánh
Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao

Chúa ngự đến, Người đến thật rồi
Con người hỡi, hãy cùng cầu khẩn
Xin loài người biết tựa nương Cha
Để được sống với Người vinh quang

Bò ót, tháng 12 năm 2017
Js. Vàng
(Tác giả gửi bài về BBT)