Cũng phải cho không - thơ Ngòi bút nhỏ

Quang X Nguyen

CŨNG PHẢI CHO KHÔNG!

“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt: 10, 8)Có lắm khi kiệt sức giữa miền đau
Con cầu cứu trong quãng không thinh lặng
Từng chặng đường Thánh giá đi qua
Con nhận ra Người, chính là Người đang kề vai vác đỡ


Có những khi con lỡ lầm lỗi tội
Tâm hồn con lở lói vết sân si
Là những khi con mắc bệnh phung cùi
Chúa đã chạm vào con, làm cho con nên sạch

Có đôi khi giữa thanh thiên bạch nhật
Bọn ma quỷ nhập vào hồn, chúng xúi giục con
Khiến con như một kẻ tham lam tàn độc
Chúa vẫn một lòng thương xót, chữa lành con

Trong tăm tối, Chúa đã nâng con dậy
Từ vực sâu của cõi lòng đã chết
Con bước ra khỏi kiếp sống mù lòa
Nay hồn con chan hòa tia nắng mới

Chúa ơi, chính Chúa đã cho con tất cả
Con đã được cho không, thì con cũng phải cho không
Con biết thế và cũng sẽ làm như thế
Xin Người luôn ở với con trong mỗi bước hành trình!

9/12/2017
Ngòi bút nhỏ