Chùm thơ mừng năm mới 2018 của Hai Tê Miệt Vườn

Quang X Nguyen

PHÚT GIÂY NĂM MỚI


Phút giây năm mới đến rồi,
Đây là thời điểm mọi người ước mong.
Thiện chân chất chứa đầy lòng,
Cuộc đời người thế sống trong an bình.
Nghĩa tình huynh đệ trổ sinh,
Với bao hoa trái đầy tình mến thương.

Loại trừ mọi nỗi ghen tương,
Chẳng còn thù oán, vấn vương buồn phiền.
Tình yêu nối kết gắn liền,
Mọi người nên một ở trên đường trần.
Chính nhờ biết sống cận thân,
Cùng bao kẻ khác bất phân giàu nghèo.
Cõi lòng giữ được trong veo,
Đâu cho thù oán bám đeo nơi mình.
Dắt nhau về cõi thiên đình,
Nghìn thu hưởng trọn mối tình của Cha.

Mừng năm mới Dương Lịch 2018, 01-01-2018

Hai Tê Miệt Vườn

NÉN BẠC THỜI GIAN

Bản thân, thời gian, cuộc sống là ân huệ Chúa ban, ta hãy sử dụng như những nén bạc sinh lời.

Thời gian nén bạc Chúa trao,
Mong ta sử dụng làm sao sinh lời.
Đó là đem cả con người,
Tài năng trí tuệ sống đời thiện chân.
Suốt đời cương quyết đấu tranh,
Loại trừ gian ác thực hành yêu thương.
Chính qua cuộc sống đời thường,
Ta luôn đi đúng con đường Giê-su.
Trí tâm chan chứa nhân từ,
Để yêu nhân thế chẳng trừ một ai.
Thế nên chẳng gây họa tai,
Bởi bằng lối sống trái sai gian tà.
Nhưng luôn biết sống tối đa,
Giới răn đức ái như Cha kêu mời.
Và ta thẳng tiến về trời,
Sau khi sống trọn một người tôi trung.

Mừng năm mới Dương Lịch 2018, 01-01-2018
Hai Tê Miệt Vườn