Tín thác thành tâm

Quang X Nguyen


Lạy Thiên Chúa, mỗi khi con kinh ngạc
Vì ngắm nhìn mọi vật Ngài tạo thành
Kìa sấm chớp, kìa sao sáng lung linh
Tỏ quyền năng Ngài bao trùm hoàn vũCon tuyên xưng Ngài chính là Thiên Chúa
Vĩ đại thay, Đấng Cứu Độ của con!
Ngài là Chúa duy nhất và từ nhân
Suốt đời con, xin trọn niềm tín thác

Khi đi qua những cánh rừng xanh biếc
Chim líu lo bao giai điệu hòa âm
Con nhìn xuống từ trên đỉnh núi non
Nhạc suối reo cùng hiu hiu làn gió

Lời xưng tụng, con xin dâng lên Chúa
Vĩ đại thay, Đấng Cứu Độ của con!
Ngài là Chúa duy nhất và từ nhân
Suốt đời con, xin trọn niềm tín thác.

CARL GUSTAV BOBERG (1859-1940)
TRẦM THIÊN THU
(Việt thi hóa từ nguyên tác “How Great Thou Art”)
Đêm 25-10-2017

Bài thơ “How Great Thou Art” được phổ nhạc bởi Stuart K. Hine (1899-1989).
Nghe ca khúc này: