Xin Ngài chọn con

Quang X Nguyen

Xin chọn con theo Ngài mãi nhé
Để con được dõi bước theo Ngài
Đứng giữa gian trần muôn lối rẽ
Xin đừng buồn con mãi giậm chân.

Bước theo Ngài thì con mới hiểu
Vác Thập giá không dễ chút nào
Đã bao phen con bị vấp ngã
Bấy nhiêu lần Chúa đỡ nâng con.

Xin dạy con biết luôn kiên nhẫn
Bước theo Ngài tuy nhọc mà vui
Xin tình Ngài bừng như đóm lửa
Hằng luôn sưởi ấm cõi lòng con.

Nếu một mai con bước quá vội
Xin Ngài chạy đến níu tay con
Để tránh con lầm đường lạc hướng
Và giúp con yêu Chúa trọn đời.

Phanxicô Xavie Lê Hoàng Sơn

(Tác giả gửi bài về BBT)