Lời người ca -- Tặng các sơ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước

Quang X Nguyen

Lời người ca


Này hồn tôi nhấp nhổm
Đi tìm một lời thơ
Viết đôi dòng bày tỏ
Lòng ngưỡng mộ vô vàn
Người đã bỏ thế gian

Người đã bỏ thế gian
Trái tim là pha lê
Và hình hài thiên thần
Nào biết đào đâu ra
Lời cho xứng cho vừa


Tim tôi đập loạn lên
Khi người trong cung nguyện
Cất lời ca chúc khen
Những lời kinh trầm bổng
Là khúc nhạc đê mê

Lời người ca thánh thót
Làm tim tôi tan chảy
Lời người ca du dương
Khiến tim này rỏ lệ
Xót thân mình ô nhơ

Lời người ca reo rắt
Như suối nguồn mưa tuôn
Bụi trần còn vương vấn
Xin một lần gột rửa
Xác thân này ô nhơ

Lời người ca tôi ngỡ
Mình đang chốn Thiên cung
Lời người ca rạo rực
Cho tim này khát mong
Diện kiến thánh nhan Ngài

tam mao

(tặng các sơ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước)