Xin cho con sức mạnh

Quang X Nguyen

XIN CHO CON SỨC MẠNH


Ôi lạy Chúa , xin nghe con khấn nguyện
Diệt trong con hết mọi chuyện bất lương
Xoá cho con mọi biển lận tầm thường
Để con bước hiên ngang đường chánh trực !


Xin Chúa giúp cho con thêm mạnh sức
Biết thản nhiên chấp nhận lúc buồn vui
Để con đây tiến bước quyết không lùi
Đem bác ái lo toan đời ... trăm việc !Xin Chúa giúp cho con bầu nhiệt huyết
Với ngoan cường , chẳng thị miệt kẻ nghèo
Chẳng ỷ tài , ức hiếp kẻ đơn neo
Không khuất phục , cúi đầu theo quyền thế !

Xin Chúa giúp sức dẻo dai ,bền bỉ
Để con vươn khỏi bạc tệ , nhỏ nhen
Và cho con chan chứa sức mạnh lên
Để dâng hiến , theo Ngài bên Thánh giá !

( thơ TAGORE )