Hành trình cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu -- tập thơ của Giuse Nguyễn Hữu Toàn

Quang X Nguyen
Tác phẩm đạt giải Khuyến Khích  Cuộc thi sáng tác Văn Hóa – Nghệ Thuật Đất Mới 2017

Tên tác giả: Giuse Nguyễn Hữu Toàn
“HÀNH TRÌNH CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU”
Sinh năm: 1937 tại Quy Nhơn-Bình Định.
Thường trú tại: 304, ấp Bình Minh, Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai.

*Cảm tác qua bộ phim “The Passion of The Christ”
- Kỷ niệm mùa chay 2016.Tập thơ:

HÀNH TRÌNH CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU

Từ lâu lắm, trong vườn Giếtsêmani hiu quạnh,
Những cây gai nhọn hoắt mọc trên đường.
Dưới bóng sồi, trăng ẻo lả tang thương,
Quỳ trên đá, Giê su thầm thỉ khóc.


Chúa đã biết đêm nay bao khổ nhọc,
Thân phận Ngài phải gánh nỗi thương đau.
Bởi loài người đã phản bội từ lâu,
Dù biết thế Người ra tay cứu rỗi.

Na_za_rét, Chúa Giêsu tin cứu độ,
Cho muôn dân được biết Chúa giáng trần.
Tin đồn này Do Thái quá băn khoăn,
Họ chỉ biết Jerovah là đấng cứu rỗi.

Dân Do Thái tôn XÊDA vua bảo hộ,
Ai xưng vua phạm tội với triều đình.
Bọn quần thần thấy địa vị rung rinh,
Vì phép lạ Chúa làm ra trước mắt.

Lũ thượng tế sai quân tìm Chúa bắt.
Chúa hỏi liền, các chú tìm ai đây?
Tìm giêsu, Na_za_rét ở gần đây,
Lính lăn ngả, khi Người xưng là Chúa.


Trong đêm ấy, bầu trời như hoen úa,
Các môn đồ đang say giấc Nam kha.
Đến gần Người, kẻ bán Chúa Giu_Đa,
Làm ám hiệu để quan, quân bắt tội.


Chúa đã biết tên Giu Đa phản bội,
Cái hôn này, con nỡ bán thầy sao?
Chúa đã tường, trong bữa tiệc đổi trao,
Có một kẻ tham tiền của quân dữ.


Chúng bắt Chúa, Chúa đâu cần cự nự,
Giữa rừng gươm, ánh đuốc kẻ bạo tàn.
Chúng dang tay tát mạnh, vẻ hiên ngang,
Còn phỉ nhỗ bằng lời thô tục nhất.


Cơn hỗn loạn , làm môn đồ tỉnh giấc,
Một số người bỏ Chúa trốn ra xa.
Chỉ Phê_Rô còn lại lòng xót xa,
Chém đầy tớ Cai_Pha tai lìa đứt.

Chúa khuyên nhủ Phê_Rô đừng ấm ức,
Dang xa ra cảnh bạo động binh đao.
Để Chúa tra tai tên phản nghịch vào,
Tha cho nó, người này không biết Chúa.

Xin mời xem đầy đủ trong file bên dưới.

Nguồn: http://vanhoadatmoi.net/tac-pham/hanh-trinh-cuoc-kho-nan-cua-chua-giesu.html