[Sách] Sách giáo lý của Hội thánh Công giáo

Quang X Nguyen


Sách giáo lý của Hội thánh Công giáo - Toàn Tập

Bản dịch chính thức của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Dịch từ nguyên tác La Ngữ: “CATECHISMUS CATHOLICAE ECCLESIAE”

Do Toà Thánh Vatican soạn thảo và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố năm 1992.


Tải ebook