Thơ: Thánh Đa Minh

Quang X Nguyen

THÁNH ĐA MINH

 thánh Đaminh Linh Mục


Thánh nhân lúc thuở nằm nôi
Bầy ong mật lượn quanh rồi đậu bên
Ngày rửa tội, ánh sao đêm
Sáng ngời ơn thánh ở trên trán Ngài.

Yêu đời khổ hạnh miệt mài
Mẹ thương hiện đến dạy ngài Mân Côi
Nhìn người đói khổ khắp nơi
Đồ dùng, sách quý bán thời xẻ chia.


Bè rối (Albigeois) ma quỷ hại kìa
Khó khăn vây bủa não nề Mẹ ơi
Đoái thương Mẹ hiện dạy lời
Hãy rao giảng phép cho người MÂN CÔI.

MÂN CÔI kinh quá tuyệt vời
Đa Minh vui sướng thấy người ăn năn
Qua bao sóng gió trầm thăng
Đa Minh kiên nhẫn vẫn hằng nguyện kinh.

LỜI KINH ĐẸP NHẤT HÀNH TINH
KÍNH MỪNG ĐỨC NỮ TRINH ĐẦY THÁNH ÂN
Hợp cùng Phan xi ( Phanxico) thánh nhân
Trong công việc Chúa gian trần dẫn đưa.

Xin Ngài soi sáng nguyện thưa
Ngẫm suy Lời Chúa, sớm trưa thực hành.

Ngày 8/8/2018
Kim Hai Pham Thi