Xin đoái thương

Quang X Nguyen

XIN ĐOÁI THƯƠNG


Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Đây là mái ấm đàn chiên hiền lành
Sớm chiều với những lời kinh
Dâng lên Thiên Chúa tâm tình yêu thương.

Thương người lỡ bước lầm đường
Và thương kẻ khó đoạn trường khắp nơi
Chỉ bằng hành động mà thôi
Mang theo lời Chúa vào đời dấn thânCác Sơ thời rất chuyên cần
Chỉ lo giúp đỡ cho dân khó nghèo
Trại cùi, lầm lỡ, đơn neo
Với lòng bác ái rắc gieo Tin Mừng.

Không trái gió, lại bỗng dưng
Nghe tin sét đánh ý chừng ngang tai
Chính quyền quả khéo đùa dai
Cơ ngơi nhà Chúa đăng cai gọi thầu.

Nguyên do tự hỏi tại đâu
Suy sâu xét kỹ cái đầu u mê
Mong sao bộn bạc thu về
Túi tham không đáy cái nghề bất lương.

Chúa ơi, lạy Chúa thiên đường
Xin ngăn tay quỉ, xót thương Nhà Dòng.
Mẹ là nguồn mạnh cậy trông
Giải cho oan khuất bất công tày trời !

Thái Huy, 5/5/18