Nói với em - thơ Đaminh Thiên Sa

Quang X Nguyen

Nói Với Em ...


Thế là em cho hết và tất cả
Những gì có từ trong bàn tay em
Năm chiếc bánh với lại hai con cá
Và ngoài ra, em chẳng có gì thêm.

Dẫu biết Chúa cho em tất cả
Để mang theo chút lương thực bên mình
Em đến nơi đây để nghe lời Chúa
Để yêu nhiều và sẽ được yêu thêm.

Khi em cho là em mất một phần
Nhưng nhiều người được hưởng nhờ lương thực
Em ơi! Của em cho sẽ không bao giờ mất
Chúa sẽ cho em muôn vạn hồng ân.


Tôi đọc mãi chẳng thấy lời em nói
Chẳng biết em vui hay lại rất buồn
Chỉ thấy lòng tôi ngập ngừng, bối rối
Có bao giờ tôi được như em không.

Thấy người ta đói khát thì thương
Dẫu Chúa muốn cho người ta bánh khác
Tấm bánh trường sinh là tấm bánh duy nhất
Bánh bởi Trời mang ân phúc thiên đường.

Chúa chẳng muốn một mình ban ân phúc
Chúa muốn em cùng tấm bánh sẻ chia
Cho tôi được cầm tay em một lúc
Để lòng tôi luôn biết mở rộng ra.

Năm chiếc bánh với em là vừa đủ
Em cho đi để nhận lại bội phần
Lòng vị tha từ nay thôi cất giữ
Để trao người từ vị ngọt bánh thơm.

ĐA MINH THIÊN SA