Nắm tay con nhé nhẹ tênh theo Ngài

Quang X Nguyen

NẮM TAY CON NHÉ NHẸ TÊNH THEO NGÀI


Khi con kiên vững đức tin
Nước thành đá tảng vững bền con đi
Dấn thân chẳng ngại gian nguy
Chòng chành giữa biển quyết đi cùng Ngài.

Bước chân vui hát bên tai
Bỗng đâu sóng đến mệt nhoài Ngài ơi
Con chìm tận đáy biển khơi
Gió gào gào thét từng hồi sấm vang.

Chẳng nhìn Chúa, con hoang mang
Sức riêng con chỉ bẽ bàng hụt hơi
Con chìm trong tội mất rồi
Con chìm trong những tệ tồi đam mê.Con chìm đắm với ê chề
Con chìm trong những não nề ghét ghen
Con chìm trong những bon chen
Con chìm trong những tối đen ý mình.

Chúa ơi xin hãy thương tình
Con cần Ngài ánh bình minh soi đường
Con cần Lời Của Tình Thương
Con cần nẻo dẫn Khiêm Nhường phó dâng.

Đâu dễ dàng để Xin Vâng
Nắm tay con nhé nhẹ tênh theo Ngài
Có Ngài sóng gió hoạ tai
Bến bờ cầu nguyện nơi Ngài bình an.

Kim Hai Pham Thi