Lời nguyện nửa đêm - Thơ Bảo Phạm Đan Thanh Tâm

Quang X Nguyen

LỜI NGUYỆN NỬA ĐÊMNửa đêm thức giấc con nguyện cầu
Lời kinh sốt sắng của Tràng Châu
Cho toàn nhân loại trên thế giới
Giấc ngủ an bình thật lắng sâu

Mẹ thấy bom đạn vẫn cày sâu
Chết chóc tràn lan khắp địa cầu
Ai người chở che cho nhân thế
Thoát khỏi bao nhiêu nỗi khổ đau

Ai người xoa dịu nỗi thương đau
Con cái trần gian vẫn khổ sầu
Chắc hẳn Mẹ thấy lòng thống thiết
Khẩn cầu xin Mẹ cứu giúp mau


*Có phải chúng con không hiệp nhau
Lần hạt Mân-Côi phép nhiệm mầu
Xin ơn hòa bình cho thế giới
Mẹ sẽ chuyển cầu Đấng Tối Cao


Có phải chúng con đã cùng nhau
Không thấy Chúa đang ở nhiệm mầu
Trong người anh em mình đã gặp
Còn đành xa lánh hãm hại nhau


Có phải chúng con đã cùng nhau
Thấy người anh em đã thỉnh cầu
Giúp qua hoạn nạn cơn đói khát
Cơm bánh dư thừa lại quẳng mau


*Mẹ ơi ! con cúi gập đầu
Ăn năn thống hối ngập sâu tội đời
Mong nhờ quyền phép Mẹ thôi
Qua kinh khấn nguyện Mai-Khôi tuyệt vời
Mẹ thương xin Chúa trên trời
Cứu người trần thế khỏi nơi bể sầu
Bình an trên khắp địa cầu
Muôn dân nhận thấy nhiệm mầu tình thương
Từ Lòng Thương Xót trào tuôn
Luôn luôn đón nhận người con lạc đường.

BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm
Nguồn: http://thanhlinh.net/node/123691