Những bài thơ trong tù của cố ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận

Quang X Nguyen
Mời đọc một số tác phẩm khác của cố Đức Hồng y FX Nguyễn Văn Thuận tại đây.


Sau những lần chuyện trò với anh công an gác tù, những đức tính tốt của Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã chiếm được cảm tình của anh công an. Bởi vậy anh cong an đã giúp ngài chụp lén tấm hình trong tù này. Ðây là tấm hình Ðức cố Hồng Y Nguyễn Van Thuận ngồi viết cuốn Ðường Hy Vọng ở trong Tù.


Trong thời gian Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận bị biệt giam trong tù, ngài viết nhiều bài thơ, trong đó có hai bài được bí mật chuyển gửi ra ngoài và được chuyển đến cho một người bạn học của ngài là một Linh Mục Việt Nam ở Pháp. Nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến quý vị những tâm tình của Ðức cố Hồng Y qua hai bài thơ trong tù như sau:


Bài I: Con Với Mẹ


Ðời con dâng hiến Mẹ của con!

Giây phút đầu tiên đến Sài-gòn.

Cáo gian lắm điều Con vì Mẹ!

Vu vạ nhiều nỗi: Mẹ với con!

Sống chết, lao tù: Con có Mẹ,

Gian truân chẳng quản: Mẹ bên con!

Tăm tối đêm trường: Con thưa Mẹ,

Băng rừng vượt biển: Mẹ dẫn con!

Cô quạnh ê chề: Con kêu Mẹ,

Hy vọng trào trào: Mẹ nghe con!

Ðau khổ xác hồn: Con nhìn Mẹ,

Âm thầm tế lễ: Mẹ dạy con.

Muôn vàn thương nhớ: Con dâng Mẹ!

Ức triệu ân tình: Mẹ thương con!

Sứ mạng tương lai: Con trao Mẹ,

Khó khăn hiện tại: Mẹ giúp con!

Âu yếm đêm ngày: Con yêu Mẹ,

Ngày về tin tưởng: Mẹ đợi con!


Cảm tác

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8.12.1977

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn ThuậnBài II: Ngày Xưa và Ngày Nay


Ngậm ngùi lại nhớ cảnh xưa,

Tâm tình lai láng chan hòa yêu thương.

Xưa con dâng lễ chén vàng,

Nay Máu Thánh Chúa ngập tràn trên tay.

Xưa viếng Thánh Thể mỗi ngày,

Nay mang liên lỉ Chúa ngay trên mình.

Xưa kinh Thần vụ la tinh,

Nay thơ lục bát thâm tình nguyện xin.

Xưa đi giảng giải liên liên,

Nay con nghe Chúa triền miên phỉ tình.

Xưa sang La Mã đô thành,

Nay vì Giáo Hội hy sinh vẹn toàn!

Xưa Tòa Giám Mục khang trang,

Nay trong tăm tối lang thang một mình!

Xưa cùng con cái thâm tình,

Nay thân cô quạnh! phê bình tự phê!

Xưa tay phân phát tư bề,

Nay mong đón nhận một bì cám xay!

Xưa đường Trần Phú hăm hai,

Nay đường Trần Phú nối dài tám mươi.

Xưa quen thăm viếng sáu mươi,

Nay cách mấy bước bùi ngùi nhớ thương!

Xưa bơi lướt sóng gió vàng,

Nay nghe sóng vỗ trên giường thức thao!

Trăm ngàn lo lắng bồn chồn,

Muôn thương ngàn nhớ chất cao tâm hồn!

Năm giờ sáng, buổi hoàng hôn,

Tiếng chuông theo gió bồn chồn thúc con!

Tin yêu, hy vọng sắt son,

Phút giây hiện tại quí hơn ngàn vàng!

Trong tăm tối có hào quang,

Trong cô quạnh, Chúa thiết thân với mình.

Trong tủi nhục có quang vinh,

Trong sầu khổ vẫn mông mênh vui mừng!

Phút này là phút hồng ân,

Giám Tòa đâu khá quí hơn tù này?

Nếu con được chết ở đây,

Hạnh phúc hơn được chôn nơi chánh tòa.

Lòng con cảm tạ hải hà,

Con không thẻm đổi ngọc ngà trân châu.

Chắc con nuối tiếc ngày sau,

Phúc giây quí báu nhiệm mầu trôi qua!

Cảm tác tại

Trại Biệt Giam Nha Trang

Lễ Thánh J. Bta 24.06.1976

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

* Ghi chú của người đánh máy: Tòa Giám Mục Nha Trang có địa chỉ là 22 đường Duy Tân, sau năm 1975, đường Duy Tân được đổi lại là đường Trần Phú. Trại Biệt Giam lúc Ðức cố Hồng Y bị giam nằm trên địa chỉ 80 đường Trần Phú nối dài. Bởi vậy, trong bài thơ, ngài viết là: "Xưa đường Trần Phú hăm hai, Nay đường Trần Phú nối dài tám mươi".

Nguồn: http://vntaiwan.catholic.org.tw/hyvong2/thotrongtu.htm