[Sách] Tìm hiểu thánh lễ Misa

Quang X Nguyen


TÌM HIỂU THÁNH LỄ MISA


Tác giả: LM Đoàn Quang, CMC

LỜI ĐẦU


Cứ mỗi tuần lễ qua đi, tới ngày Chúa nhật, bạn lại phải nghĩ tới chuyện bỏ ra hơn một giờ tới nhà thờ để “xem” lễ. Bạn đi lễ để khỏi phạm tội trọng, để khỏi sa hỏa ngục mất linh hồn! Có thể bạn bị cha mẹ, vợ con giục đi! Không đi không được.

Vào nhà thờ, đứng dưới nhìn lên, bạn thấy linh mục lần nào cũng làm những việc như nhau, nhìn chung quanh, bạn thấy đám con nít nghịch ngội, la khóc… Chúng không chịu ngồi trong phòng “Giữ con nít” chật hẹp.

Bạn thấy có những thanh thiếu niên xì xèo, nói chuyện, cười đùa, tỏ vẻ ngại ngùng, chưa hết lễ đã bỏ về… Họ “đi muộn về sớm.” Đó là những điều thật đáng buồn.

Ngược lại, bạn cũng thấy có những quí vị cao niên, và những người trẻ rất quí Thánh Lễ Misa. Những quí vị cao niên, nếu có thể, họ đi 2, 3 lễ liền. Họ là những người “đi sớm về muộn.” Họ là những người “giục” con cháu phải đi lễ.

Tại sao vậy?

Người xưa nói: “Vô tri bất mộ.” Vì không biết, nên không quí. Thánh Lễ Misa là việc cao qúi vô cùng, việc hy sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương cứu chuộc ta. Tìm hiểu ý nghĩa và giá trị cao quí của Thánh Lễ Misa để rồi hết lòng yêu mến sùng mộ thật là điều chính đáng.

Mời bạn đọc những trang sau đây được trình bày về Thánh Lễ Misa qua những chỉ dẫn của Giáo hội. Chúc bạn hiểu biết và yêu mến Thánh Lễ là nguồn mạch, là trung tâm đời sống Công giáo, là cơ hội nối kết thân tình với Chúa Giêsu, Đấng lập ra Thánh Lễ cho bạn, khi Người dạy các Tông đồ của Người: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19).

Lm. Đoàn Quang, CMC


Tải ebook