Văn tế Đức cố giám mục Giuse Vũ Duy Thống - tưởng nhớ 2 năm (2017-2019)

Quang X Nguyen

VĂN TẾ ĐỨC CỐ GIÁM MỤC +GIU-SE VŨ DUY THỐNG
TƯỞNG NHỚ 2 NĂM (01.3.2017-2019)


Gương xưa bóng bặt;
Dáng cũ hình phai.
Hai bốn tháng lần tay;
Bảy trăm ngày bấm đốt.

Dẫu sáu lăm niên kỷ, lực vẫn tràn đầy, đáp Thánh lệnh ra đi đột ngột;
Dù đáo thọ lục tuần, hồn còn sung mãn, vâng Thần thiêng trẩy bước thình lình.
Lạc hoan cho trăm họ, thơm nồng tặng lại nhân sinh;
Tân khổ nhận một mình, Đắng chát đưa vào xác mục.

Nhớ linh xưa:
Chốn ruộng lúa đồng xanh, nghiệp vững nông phu gieo mạ đức;
Nơi trùng khơi biển biếc, nghề tinh ngư phủ bủa tơ thần.
Cá đầy khoang ắp khẳm man vàn;
Thóc ngập lẫm cao vun chất ngất.


Mài nghiên thắp nến vò đầu, đầy phấn khởi băn khoăn gieo khúc nhạc ;
Nhấc bút khêu đèn vắt óc, rất hân hoan mài miệt dệt lời ca.
Thông vi vu hát xướng chan hoà;
Tùng dào dạt ru hời đượm thắm.

Đường tín lý kêu vời ai chìm đắm;
Lối phúc âm vẫy gọi kẻ chơi vơi.
-"Tình yêu Chúa Cứu thế thúc đưa tôi" ;
-“Ca-ri-tas Chris-ti Ur-get Nos”. (1)

Than ôi:
Đầu mùa Chay, người mục tử xuôi tay đường đột;
Khởi tiết hạ, vị chủ chiên nhắm mắt vội vàng.
Ngưng mạch mệnh tàn;
Cạn nguồn sinh khí.

Nguyên thổ xuân thâm, tích linh âm đoạn vân thiên lý;
Lâm sao dạ tịch, thụ thảo thanh ai nguyệt nhất luân.(2)
Xác trầm thinh trả cõi đất u buồn;
Hồn vút bổng về quê trời hoan hỷ.

Dẫu xa cách: Ảnh lạc thanh tùng lý;
Nhưng rất gần: Thần lưu tử trướng trung.(3)
Chốn phù vân xin ngước hướng cửu trùng;
Nơi vĩnh cửu hãy nghiêng nhìn hạ trạch.

Chúng chiên nay:
Hình tiết nan di phương thiết thạch;
Kiên thao bất cải nại băng sương.(4)
Chờ ngày sau hội ngộ chốn thiên đường;
Đợi mai hậu tao phùng nơi thượng vĩnh .

Dâng nến toả hoài dâng cha khả kính;
Thắp hương trầm tưởng niệm vị hiền nhân.
Hai bốn tháng mãn phần;
Bảy trăm ngày xuôi mệnh.

Thuận lệnh;
Tồn tâm.

Bùi Nghiệp

Chú thích:
(1) Khẩu hiệu Giám mục của ĐC Giu-se Vũ Duy Thống, nguyên câu La-tin:“Caritas Christi Urget Nos” Dịch Việt ngữ :"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

(2)Đất phẳng xuân sâu, tích linh âm đứt, mây nghìn dặm;
Rừng thưa đêm vắng, cây cỏ thanh buồn, trăng một vầng

(3) Hình ảnh lạc trong tùng xanh
Tinh thần lưu giữa trướng tím.

(4) Vững chí khôn dời niềm sắt đá
Kiên tâm chẳng đổi mặc băng sương
VĂN TẾ BẠN

Hai năm nhung nhớ bạn hiền Khai phá Thông-vi-vu
( 01/3/2017_2019)

Mây còn giăng cuối núi;
Sóng vẫn bủa đầu ghềnh.
Bút gác buồn tênh;
Nghiên nằm ảo não.
Hai bốn tháng vèo trôi, nhật nguyệt thoi đưa nào lai đáo;
Bảy trăm ngày thấp thoáng, âm dương biền biệt chẳng hồi quy.

Bởi anh:
Cần cù gieo đất lục, dẫu gót mềm cứ hăng hái phát huy;
Mẫn cán cấy đồng xanh, mà tay dẻo luôn say sưa khai phá.
An đắc hiếu hoà biến thiên hạ;
Bất linh ác nghịch tại nhân gian. (1)

Nuôi trong tim chữ tín trọng thành toàn;
Giữ tận dạ lời thề nghiêm trọn hảo.
Nhãn tiền sắc tướng giai thành ảo;
Khúc lý ca thanh bất yếm tân. (2)

Nhớ khi xưa:
Thắp đèn thao thức, khuyên nhân sinh bằng nhã nhạc tơ đàn;
Chong mắt trầm tư, nhủ thế tục với linh ca phím dệt.
Bút động kinh hàn nguyệt;
Cầm minh tống tịch dương. (3)

Bởi Thiên duyên vạch sẵn điều thương;
Do Thánh triệu ghi dành sự tốt.
-“Ca-ri-tas Chris-ti Ur-get Nos”;
-"Tình yêu Chúa Cứu thế thúc đưa tôi (4)

Biển hát xướng reo vui;
Thông vi vu náo nức.
Tựa Đa-vít ca hoà: “Hoặc tiếu hoặc đề chân diện mục”;
Như Lão Lai nhảy múa: “Vi ca vi vũ cải thanh dung. (5)

Ngậm niềm đau nội bộ vô trung;
Ôm nỗi khổ cận thân bất nghĩa.
Chấp nhận Thiên sai, vâng uống cạn ly sầu thấm thía;
Tuân hành Thánh ý, nguyện ăn xong chén đắng thương đau.

Cha từ nhân cởi ách u sầu;
Chúa dấu ái thâu gông khắc khổ.
Bởi bạn đã hoàn thành nghề ngư phủ;
Do anh luôn chu tất nghiệp nông gia.

Cá tươi ngon trĩu lưới chan hoà;
Lúa mẩy rộm tràn kho chất ngất.
Trần gian hữu hạn mong manh, trả xác thể anh về cõi đất;
Thiên quốc triền miên vĩnh cửu, trao linh hồn bạn đến quê trời.

Bảy trăm ngày vĩnh biệt vèo trôi;
Hai bốn tháng từ ly chóng vánh.
Chút tưởng niệm thắp hương trầm canh cánh;
Vài suy tư dâng nến toả niềm yêu.

Nguyện xin:
Thánh quan thầy đỡ vực trăm điều;
Thần bổn mệnh đưa dìu một lối.
Được ân thưởng về quê hương Thượng giới;
Cho hỷ hoan đến hưởng phúc Thiên đàng.

Miên viễn thanh nhàn;
Muôn đời phước hạnh.
A-mạnh!
Tưởng linh!

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp __ __ __
Chú thích:
(1) Mong được hiếu hoà khắp thiên hạ;
Để không ác ngược dưới trần gian.

(2)Trước mắt nhan sắc đều hư ảo;
Trong khúc ca thanh không chán mới.

(3) Động bút kinh trăng lạnh;
Gảy đàn tiễn chiều tà.

(4) Khẩu hiệu Giám mục của ĐC Giu-se Vũ Duy Thống, nguyên câu:“Caritas Christi Urget Nos” Dịch nghĩa :"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

(5)Hoặc khóc hoặc cười rõ ràng khuôn mặt;
Khi ca khi múa thay đổi dung nhan.


http://bongtaduong.blogspot.com/2019/02/van-te-ban.html