Chùm thơ về Thánh Cả Giuse của nhiều tác giả

Quang X Nguyen

Thánh Giu Se Gia TrưởngTin, bài liên quan:  Chùm thơ về thánh Giuse của Dzuy sơn Tuyền

Thánh Kinh chép: Giu Se Người Công Chính.
Chân dung Ngài huệ trắng giữ trong tay.
Đoàn chúng con cầu khấn Cha hàng ngày,
Đức khiết tịnh cần được Cha cổ vũ.
***
Xưa Cha Thánh đem hết lòng phụng tự
Chúa Hài Nhi ngay từ thuở xuống thai.
Cha hy sinh phục vụ Mẹ Chúa Trời
Bằng tất cả cuộc đời hằng khiết tịnh.

Đức nhẫn nại của Cha thật đáng kính,
Là quản gia hoạt động như gia nhân,
Đức kính tin, thương mến, đức thanh bần,
Đức can đảm hành động khi cần thiết.
Tại Ai Cập, Be Lem, Na Gia Rét
Cha bình tâm trong lao động cần cù.
Ba mươi năm trải biết bao công phu,
Cha bảo vệ Chúa Con và Mẹ Thánh
***
Đoàn gia trưởng cúi đầu trước Cha Thánh,
Dâng kinh cầu Hội Thánh đã ban ra.
Chúng con tin rằng công đức của Cha
Đáng Thiên Chúa ban mọi điều Cha muốn .
Cha chỉ dẫn chúng con đi đúng hướng,
Lái con thuyền nhỏ bé vượt gian nan,
Đem gia đình vào Bến Cửa Bình An,
Theo Cha Thánh định cư trong Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic


BÀI CA THỢ MỘC


Lặng thầm là lặng thầm ơi

Một bông hoa huệ giữa đời ngát hương

Tình yêu bỗng hóa khiêm nhường

Dành cho Con Chúa tình thương khó nghèo.Yêu Con biết mấy cho nhiều

Nén vào tim biết mấy điều nghi nan

Ôm Con thơ bé vào lòng

Tình yêu nhẹ tựa thinh không tháng ngày.Đường trần nặng gánh đôi vai

Giọt mồ hôi vẫn miệt mài tấm thân

Trời cao bỗng hóa nên gần

Tình yêu Thiên Chúa hóa thân con người.Thì đây một chút tình thôi

Thì đây ấp ủ một đời cho Con

Một đời thợ mộc gian nan

Bụi dăm bào tựa nắng vàng quanh chân.Ngày mai trên cõi đường trần

Con đi loan báo Tin mừng muôn nơi

Con đi giải thoát kiếp người

Con đi rao giảng những lời yêu thương.Một cành huệ trắng con vương

Tình yêu lặng lẽ trên đường Con đi

Yêu Con chẳng biết nói gì

Lời thưa đọng lại thầm thì bên tai.


ĐAMINH THIÊNSA


Thánh Giu-se Quan Thầy Giáo Hội


********

Ngôi Thánh Cả: thánh Quan Thầy Giáo Hội.
Giúp chúng con luôn củng cố đức tin.
Giúp chúng con hằng trông cậy vững bền.
Và vui sống trong bình an của Chúa.

Xưa Cha Thánh, Chúa Quan Phòng thương đến.
Mặc khải cho bao huấn lệnh huyền linh.
Cha khiêm nhu đã phụng mệnh trung thánh.
Công đức cả nay nên nguồn ơn phúc…

Xưa Thiên Chúa phó cho Người bảo vệ
Đấng Cứu Tinh và Mẹ Chúa Trinh Thai,
Nay chúng con đồng thanh khẩn van nài,
Người nâng đỡ đoàn con trong khốn khó…

Đường theo Chúa,Người dắt tay từng bước.
Giúp chúng con lướt thắng cửa tử thần.
Để xứng đáng lãnh phần thưởng giáo dân.
Muôn đời sống bên Người, trong Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic


KHẤN NGUYỆN THÁNH GIU SE

******

Hương Thiêng Huệ Trắng tự tay Cha
Ngào ngạt thiên ân tỏa mọi nhà.
Đạo đức tinh tuyền: xa thế tục,
Khôn ngoan tỉnh thức: vượt phong ba.
Hết tình phục vụ Con Thiên Chúa ,
Trọn nghĩa tin yêu Mẹ Thánh Gia…
Giáo Hội tôn phong Cha Bổn Mạng,
Gia đình khấn nguyện xướng đồng ca…

Thế Kiên DominicTINH KHÔI HUỆ TRẮNG


Tinh khôi Huệ Trắng giữa ngàn hoa.
Tỏa ngát hương thơm trước Báu Tòa
Nhánh Huệ- Nước- Trời,dâng tiến Chúa.
Danh Người-Công-Chính,tỏa vươn xa.
Cần cù lao nhọc , luôn kiên vững.
Lặng lẽ ân cần, mãi thiết tha
Thánh Cả hiển vinh, xin chúc phúc..
Họp đoàn con cái,hát mừng Cha.

Dzuy sơn Tuyền

TỎA NGÁT HUỆ THIÊNG


Kính mùng Cha Thánh khúc hoan ca.
Tỏa ngát Huệ Thiêng khắp mọi nhà.
Công chính,trung trinh,chăm MẸ Thánh.
Cần cù lao nhọc ,dưỡng CON Cha.
Âm thầm chịu đựng dù oan trái.
Tín thác chân thành,dẫu xót xa.
Cúi xuống đời con,Xin Thánh Cả
Ra tay phù giúp,kiếp bôn ba.

Dzuy-sơn-Tuyền

HUỆ TRẮNG


GIU SE gương sáng bậc làm cha.
Huệ trắng thơm hương khắp mọi nhà.
Nghèo khó thanh bần ,nơi cõi thế.
Trinh trong khiết tịnh, chốn phong ba.
Dưỡng nuôi CON THẢO,tròn Thiên ý.
Chăm sóc BẠN HIỀN ,đẹp Thánh gia.
Luôn giữ tinh tuyền,con nguyện hứa
Dâng về Cha Thánh ,khúc hoan ca.

Dzuy sơn Tuyền