Thơ: Bố tôi

Quang X Nguyen
NGÀY HIỀN PHỤ
KÝ ỨC TÌNH CHA


BỐ TÔI

Bố tôi sống rất đơn sơ
Hết lòng dạy dỗ con thơ nên người
Bố tôi nghiêm nghị ít cười
Cần cù uốn nắn cho đời con khôn
Yêu thương đúng nghĩa xác hồn
Huấn ca răn dạy sớm hôm từng ngày
Bố tôi kiêm cả chức thầy
Giáo trình vỏn vẹn thập điều Giối Răn


Đêm nay thao thức canh trường
Nhớ ngày Hiền Phụ vấn vương vơi đầy
Tâm nhang thành kính dâng Thầy
Thái Sơn đính núi ơn này con mang
Mong Thầy hưởng phúc Thiên Đàng
Chúa ban ân thưởng bình an NƯỚC TRỜI.