Thơ: Gương hy sinh tuyệt vời - Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

Quang X Nguyen

Gương hy sinh tuyệt vời

 (Đã đăng trong nguyệt san Tĩnh Tâm của GP Long xuyên số tháng 4/2019)


Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

(Thuận nghịch độc)

Đọc xuôi:
Nhân từ đức sáng đẹp là bao
Toả ngát hương thơm ý dạt dào
An ủi tiếng mềm nguôi hận oán
Thiết tha lời dịu lắng buồn đau
Chân tình rộng mở hằng dâng hiến
Mộ mến tràn đầy cứ tặng trao
Chan chứa ngập hồn dâng cảm xúc
Ban dành Chúa thưởng phúc vời cao


Đọc ngược:
Cao vời phúc thưởng Chúa dành ban
Xúc cảm dâng hồn ngập chứa chan
Trao tặng cứ đầy tràn mến mộ
Hiến dâng hằng mở rộng tình chân
Đau buồn lắng dịu lời tha thiết
Oán hận nguôi mềm tiếng ủi an
Dào dạt ý thơm hương ngát toả
Bao là đẹp sáng đức từ nhân