Nhớ miền Trung mùa mưa bão- Tác giả: Hoài Niệm CMR

Anne de Jesu
NHỚ MIỀN TRUNG MÙA MƯA BÃO
Chiều, mưa rơi lạnh giá

Lại một cơn bão xa

Nhớ quê, con thầm hỏi:

Bão có về làng ta ?Gió có còn trút lá

Tan tác ngập đường đi ?

Lệ có rơi trên mi

Ướt mắt buồn của mẹ ?Con vẫn nhớ

Mỗi lần bão về qua

Mưa ào ào xối xả

Lũ quét tận vào nhà

Và cuốn trôi tất cả.Giông gió

Giăng những lối mịt mùng

Trên đất mẹ miền Trung

Nghe vụn vỡ sau lưng

Những bình yên phẳng lặng.Trong lời kinh vang vọng

Con thấy dòng lệ rơi

Nơi giông bão đầy vơi

Con nghe niềm tin kính.Mẹ ơi!

Quê mình nhiều đau khổ

Nhưng sáng tỏ niềm tin

Con nhớ những lời kinh

Từ những ngày bão tố.Ngoài kia, suối trời đang tuôn đổ

Con tự hỏi:

Quê mình còn bão tố?HOÀI NIỆM, CRM.