Dịch Covid bùng phát đợt 5- Tác giả: Thảo Nhi

Anne de Jesu
Dịch Covid bùng phát đợt 5


Lạy Chúa,

Dịch Covid lại đang bùng phát

Triệu con người đang sống hoang mang

Dịch Covid bùng nổ tràn lan

Lòng con người càng thêm lo lắng !


Vùng đỏ, cam như trời thiếu nắng

Người vùng dịch phải ở trong nhà

Tiền tiêu xài lại kiếm không ra

Phải chi tiêu mỗi ngày để sống !


Việc nợ nần ngập đầu, chồng đống

Phải có ăn, khỏe mạnh, giữ thân

Phàm chẳng ai muốn thành bệnh nhân

Nên nỗi lo càng thêm to lớn !


Sợ bệnh dịch tâm can đau đớn

Sống quắt queo chờ dịch qua đi

Người tử vong không thể biệt ly

Chúa ơi Chúa, con qua nên hiểu !


Cuộc sống còn nhọc nhằn, túng thiếu

Người vùng dịch đói kém, Chúa ơi !

Xin Chúa cho người giàu thức thời

Biết mở tay giúp người túng ngặt !


Xin đừng để người giàu bỏ mặc

Đừng vô cảm với người khó khăn

Người nghèo khó cũng rất trở trăn

Với muôn vàn khó khăn trước mặt !


Làm việc phúc là cách góp nhặt

Tài sản dành để sống đời sau

Con ước mong đại dịch qua mau

Để kinh tế nước nhà thịnh phát !


Con phó dâng trong niềm tín thác

Mọi việc trần xin Chúa đỡ nâng

Cứu giúp người bệnh qua khó khăn

Xin Chúa chữa lành cho thế giới !


Thảo Nhi - con gái của Chúa

11h57' T3 16/11/2021