Tắm nắng cho con- Tác giả: Đỗ Anh Vũ

Lan Mary

 

Tắm nắng cho con

(Đỗ Anh Vũ)

Bế con tắm nắng ngoài hiên
Nghe ban mai thở dịu hiền vào mây

Bế con tắm nắng cùng cây
Xem bao tiếng hót rót đầy không gian

Bế con tắm nắng mùa sang
Giấc mơ còn đọng trên hàng mi yêu

Đời cha nắng gắt đã nhiều
Chỉ mong con nhận những điều nắng mai

Cứ qua đi mỗi đêm dài
Bế con tắm lại đời trai của mình.