Ẩn nương- Tác giả: Maria Xuyến

Lan Mary

 

ẨN NƯƠNG 

Thánh Tâm lân tuất tỏa vầng dương 
Rực chiếu ân thiêng khắp dặm trường 
Đỡ bước con lên đồi Thánh Giá
 Đưa dìu mắt ngắm đỉnh Thiên Hương
 Trong Lời nhịp đập thơm thần ý 
Với Mẹ kinh reo ngát nẻo đường 
Nép tựa tim Ngài hồn phó thác 
Bên lòng Ánh Sáng trọn tình thương 
Maria Xuyến