[Giới thiệu sách] Nhân cách đời tu 1- Tác giả: Eymard An Mai Đỗ, O.Cist

Lan Mary

 


TÁC PHẨM NHÂN CÁCH ĐỜI TU 

Những suy tư trong tập sách này như một kết quả đánh dấu 20 năm kể từ ngày Tông huấn Vita Consecrata ra đời. Thật thú vị ! Đây cũng là dịp Đức Phanxicô công bố: Năm 2015 - Năm về Đời Sống Thánh Hiến. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của toàn Giáo hội đến với những người sống đời thánh hiến. Những ưu ái ấy như là một nhắc nhở mỗi tu sĩ luôn dấn thân triệt để hầu làm vinh danh Chúa và đáp lại nguyện vọng của mọi người.

Tác giả EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
Nguồn:conggiaovietnam.net