Mẹ nhìn Con- Tác giả: Giêsu Hành Khất

Lan Mary

 

Mẹ nhìn Con

 Lặng nhìn Con yêu treo trên đồi
 Mary Mẹ Chúa lệ tuôn rơi
 Đinh đóng phơi thây trên thập tự
 Xé ruột xé gan Mẹ mất thôi. 

Con ơi Mẹ nhớ có một thời 
O oe tiếng khóc Con nằm nôi
 Con khóc Mẹ cười ôi vui quá 
Có con Mẹ phúc suốt cả đời. 

Con ơi Mẹ nhớ có một thời 
Tay búa tay đinh đóng bàn chơi
 Thân hình nhễ nhại như vừa tắm
 Công việc tuy mệt nhưng mà vui. 

Con ơi Mẹ nhớ có một thời 
3 năm rao giảng khắp nơi nơi
Mọi người ở đâu ùn kéo đến
 Ngồi quanh chân con bên triền đồi.

Nhưng sao giờ Con treo lưng đồi 
Bạn bè môn đệ nghỉ không chơi
Để Con một mình thân tan nát 
Con ơi Mẹ đây không đơn côi. 

Đau! Đau lắm không Con ơi?
 Sinh nghề tử nghiệp đó vậy thôi
Xưa búa xưa đinh kế sinh nhai 
Nay búa nay đinh xuyên Con tôi.
 —Giêsu Hành Khất—