Anh thợ rèn- Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary

 

ANH THỢ RÈN 


Đẹp thay anh thợ rèn 
Suốt ngày bên bễ than 
Trên đe thời dưới búa 
Giọt mồ hôi chảy tràn. 

Cùng cực kể vô vàn 
Tiếng búa đều nhịp chắc
 Như một nhà điêu khắc 
Đã nên hái nên liềm. 

Qua lửa sắt cũng mềm
 Đúc thành cày thành cuốc 
Cho rẫy nương đồng ruộng
 Luôn xanh thắm một màu. 

Ai mưa gió dãi dầu 
Luôn mưu cầu hạnh phúc
 Ánh than hồng đỏ rực
 Hắt trên môi nụ cười. 
10/05/2022 Suối Ngàn