Chữ "Yêu" - Tác giả: Trầm Thiên Thu

Lan Mary
Chữ YÊU có dáng Y dài Như Giêsu chết dang tay Thập Hình Trăm năm một chuyến tội tình Đôi khi cũng chẳng biết mình là ai NGUỒN:

CHỮ "YÊU"


Chữ YÊU có dáng Y dài
Như Giêsu chết dang tay Thập Hình
Trăm năm một chuyến tội tình
Đôi khi cũng chẳng biết mình là ai

Y dài nên phải yêu hoài
Yêu cho tới chết, yêu ngày, yêu đêm
Chữ YÊU không được lãng quên
Dẫu chỉ một lần, một thoáng mà thôi

Chữ YÊU học mãi chẳng xuôi
Ghép vần khó lắm, cả đời chưa xong!
Yêu người, mến Chúa thật lòng
Mới mong được Chúa xót thương đời mình

Nhờ yêu mà nhận Thánh Linh
Thánh Thần Chân Lý dủ tình ủi an
Luật Yêu ngắn gọn, giản đơn
Mà con học mãi vẫn còn ngu si

Thương con, lạy Chúa Giêsu
Biến ngu si hóa tình si vì Ngài
Đời con trĩu nặng u hoài
Vì con chưa hóa Y dài mà yêu

Đời vương lắm nỗi khổ đau
Vì con chưa hóa ca dao ân tình
Chữ Y cũng giống cây đinh
Khi yêu thì phải liều mình, quên thân

Xin Ngài vắt trái tim con
Để cho máu đỏ chảy tròn chữ YÊU

Trầm Thiên Thu