Dưới bóng Mẹ từ bi-Tác giả: Từ Thanh Hà

Lan Mary

 

DƯỚI BÓNG MẸ TỪ BI

Trên cây sồi sáng uy linh Mẹ Chúa
Áo lụa non mang nét đẹp xinh tươi
Dáng khiêm nhu Mẹ âu yếm mỉm cười
Vời con đến và trao lời nhắn nhủ

Nay thế gian đang ngập tràn sự dữ
Mẹ dạy con liệu sám hối ăn năn
Mẹ dạy con dùng xâu chuỗi năng lần
Để đánh tan những thói đời tăm tối

Hầu vượt qua khâu đam mê dịp tội
Là dấu chỉ của nỗi chết từng ngày
Mà tìm về nẻo chính với đường ngay
Để được sống như con người đáng sống.

Chớ muội mông theo trào lưu xuẩn động
Chớ đua đòi mà đánh mất đức tin
Hãy mở toang và san lọc tầm nhìn
Để khỏi vướng vào mây mù, đêm tối.

Nơi cây Sồi Fa-ti-ma, Mẹ đợi
Nơi cây sồi dấu chỉ của yêu thương
Nơi cây sồi tiếp cứu kẻ lầm đường
Ai tín thác sẽ được về thiên quốc.

Từ Thanh Hà, 01-5-2017