Kính mừng Đức Nữ - Tác giả: M. Sao Khuê

Lan Mary
Kính mừng Đức Nữ Đồng Trinh Con xin dâng đóa hoa xinh khiêm nhường Hoa đời con, mọc dưới mương Thắm nhờ ơn nắng, lộc sương bởi trời Sắc màu ai vẽ tuyệt vời Phần con chỉ biết dâng lời tri ân NGUỒN:

KÍNH MỪNG ĐỨC NỮ


Kính mừng Đức Nữ Đồng Trinh
Con xin dâng đóa hoa xinh khiêm nhường
Hoa đời con, mọc dưới mương
Thắm nhờ ơn nắng, lộc sương bởi trời
Sắc màu ai vẽ tuyệt vời
Phần con chỉ biết dâng lời tri ân

Kính Mừng Đức Nữ Khoan Nhân
Con xin dâng đóa hoa ngần mến yêu
Đời hoa nở sớm, tàn chiều
Hồn nhiên, thanh thản, phiêu diêu an bình
Lòng vui hiến trọn thân mình
Nên lời ca tụng công trình trời cao

Kính mừng Đức Nữ Thương Đau
Con xin dâng đóa hoa sầu héo hon
Sầu chia bước mỏi bước mòn
Vì yêu nên nỗi bằng lòng nát tan
Hoa đời rụng giữa nhân gian
Tím chiều Máu, Lệ tâm can đoạn trường

Kính mừng Đức Nữ Vui Mừng
Con xin dâng đóa thơm lừng ngát hương
Nở từ đêm chín đau thương
Dâng lên chúc tụng Nữ Vương Thiên Đàng
Hoa đời Sống Lại vinh quang
Tình hoa đẹp mãi, hân hoan muôn đời

Kính mừng Đức Nữ Sáng Ngời
Con xin dâng đóa hoa thời trường sinh
Hoa xinh một cõi Thiên Đình
Sáng niềm hy vọng an bình tin yêu
Sáng tưng bừng, cõi huyền siêu
Sáng cùng Đức Nữ Diễm Kiều nghìn thu

M. Sao Khuê