Người ở bên tôi - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Đời con có là gì, cuộc sống này đâu có là chi nếu không có Ngài. Vì Ngài rất mực yêu thương. NGUỒN:

Tiếng Người phán trong linh hồn tôi
Nghe thì thầm dịu êm
Người ru tôi trong những giấc mơ
Người kín đáo ở bên tôi trong những khi tôi đau khổ
Người đỡ nâng tôi qua thung lũng đầy chông gai
Người chở che tôi khi bão gió bập bùng
Người dắt tôi qua đêm tối mịt mùng
Người vỗ về ủi an khi tôi cô đơn lẻ loi
Người ủ ấp tâm hồn tôi, khi tôi bị xa lánh cười chê
Người giơ khiên che chắn và giải thoát tôi khỏi quân thù
Tôi tin tưởng vào Ngài, vì có Ngài tôi hạnh phúc bình an
Đời con có là gì,
cuộc sống này đâu có là chi nếu không có Ngài.
Vì Ngài rất mực yêu thương.

Suối Ngàn,22/05/2022