Quà tặng - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Cây đứng lặng dưới mùa đông băng tuyết Trong thân mình đang chuyển hóa chờ xuân Nắng ấm về phun chồi biếc, lộc tuôn Ngàn hoa lá dưới trời cao rực rỡ. NGUỒN:

Kìa bốn mùa Ngài cho mưa cho nắng
Cho hạt mầm muôn giống tốt sinh sôi
Cho sông suối, cho biển cả, núi đồi
Cùng muông thú được tự do vui sống.

Cho cá biển với muôn loài muôn giống
Cho chim trời vang khúc hát líu lo
Cho con người làm chủ, được tự do
Đất muôn trùng dưới trời cao bát ngát

Bao sắc màu cỏ hoa thơm ngào ngạt
Vạn hình thù cành lá thắm điểm tô
Luôn biến đổi theo trật tự vầng ô
Mùa nối mùa lạ lùng thay bóng nguyệt.

Cây đứng lặng dưới mùa đông băng tuyết
Trong thân mình đang chuyển hóa chờ xuân
Nắng ấm về phun chồi biếc, lộc tuôn
Ngàn hoa lá dưới trời cao rực rỡ.

25/05/2022, Suối Ngàn