Tôi đau yếu nhưng tình yêu vẫn khỏe mạnh- Tác giả: Trần Nguyên Đán

Lan Mary

 

Hướng về, Ảnh Nguyễn Trung Tây

Cha yêu dấu, Ngài biết rằng con yêu Ngài
và sẽ chẳng bao giờ có một điều nào xẩy ra có thể
gây sự đổ vỡ giữa chúng ta
dù cho trái đất nghiêng
thì tình yêu này vẫn đứng thẳng

Con dĩ nhiên không dám ví mình cùng phi e rơ
người sứ đồ chân thật
không dám ví mình với ai hết
vì mình không có gì để ví với ai
nhưng con biết rằng con thật yêu Ngài

Cha biết rằng tình yêu đó không đến bằng phép lạ
những ơn phước trần gian
ngay cả sự nâng đỡ khi hoạn nạn
tình yêu đó
là chính Ngài

Con đã nhìn Cha từ buổi ban mai
cho đến hoàng hôn bên đời
cái nhìn có những góc vuông
khi đi vào ngõ khuất
vẫn còn bóng Cha đâu đó

Cha ở trong con đôi khi im lặng
thỉnh thoảng như đi xa
con đôi khi như người bệnh trong nhà thương
vật vã đau yếu
nhưng tình yêu vẫn khỏe mạnh

Con có khi vào thánh đường một mình
con thích vào thánh đường một mình
để gặp Cha một mình
nơi chỉ có chúng ta
riêng chúng ta mà thôi

Cha ơi, dù vậy, xin cho con than vãn
những khi trong đời nhọc mệt
vì trái tim quá nhạy cảm
những lần lái xe trở về
con yên lặng nhìn mưa bay đi

Cha ơi, ngay cả điều này
cũng một mình Cha biết
đứa con đứng rất thẳng ban ngày
vẫn nằm nghiêng trong đêm
chỉ tình yêu giữa chúng ta không thay đổi.

 Trần Nguyên Đán